Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

JOST heeft aan zijn managementspraktijk de volgende dimensies gegeven:

JOST verbindt zich ertoe een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te volgen en te promoten. Als aanvulling van de wetgeving slaat die verbintenis op alle activiteiten en domeinen en kan ze een toegevoegde waarde betekenen voor de maatschappij in haar geheel. We zetten ons in voor het algemeen belang en handelen daarnaar.

De transportsector en de logistiek in Europa zijn onderworpen aan wetten die nog niet helemaal van land tot land geharmoniseerd zijn. Wij zorgen voor de naleving ervan op nationaal en op Europees vlak. Transparantie, eerlijkheid, integriteit en fair-play zijn voor JOST belangrijk.

JOST respecteert volledig het individu en zijn omgeving en neemt ook de arbeidswetgeving in acht met aandacht voor het feit dat zijn werknemers, dienstverleners, leveranciers of onderaannemers de nationale en internationale standaarden naleven. (mensenrechten, mensenhandel, kinderarbeid, diversiteit, discriminatie, stalking, enz.)

JOST streeft ernaar zijn burgerlijke rol te spelen door het middenveld te steunen en de sociale cohesie te begunstigen. Jost doet dat door zijn activiteiten uit te oefenen met respect voor de verschillende belanghebbenden en de cultuur van het land en de streken waarin het actief is. Bijdragen aan lokale ontwikkeling, actief deelnemen aan solidariteitsacties en het bevorderen van de betrokkenheid van het personeel bij ondersteuningsprogramma’s zijn slechts enkele van onze maatschappelijke acties.

U kunt ons Handvest voor ethische en sociale verantwoordelijkheid hier lezen.