Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

JOST heeft aan zijn managementspraktijk de volgende dimensies gegeven:

JOST verbindt er zich toe de ethische en sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf te promoten. Als aanvulling van de wetgeving slaat die verbintenis op alle activiteiten en domeinen en kan ze een toegevoegde waarde betekenen voor de maatschappij in haar geheel. Wij bevorderen het algemeen belang en handelen in die zin.

De transportsector en de logistiek in Europa zijn onderworpen aan wetten die nog niet helemaal van land tot land geharmoniseerd zijn. Wij zorgen voor de naleving ervan op nationaal en op Europees vlak. Transparantie, eerlijkheid, integriteit en fair-play zijn voor JOST belangrijk.

JOST respecteert volledig het individu en zijn omgeving en neemt ook de wetgeving in acht met aandacht voor het feit dat zijn werknemers, dienstverleners, leveranciers of onderaannemers de nationale en internationale standaarden naleven. (mensenrechten, mensenhandel, kinderarbeid, diversiteit, discriminatie, stalking, enz.)

JOST speelt zijn rol als burger door het middenveld te steunen en de sociale cohesie te begunstigen. JOST doet dat door zijn activiteiten uit te oefenen met respect voor de verschillende belanghebbenden en de cultuur van het land en de streken waarin het actief is. Wij dragen bij tot de lokale ontwikkeling door solidariteitsacties en het begunstigen van de deelneming van medewerkers aan steunprogramma’s. Dit alles maakt deel uit van onze inzet voor burgerschap.