Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

Veilige, efficiënte en stabiele logistiek voor de toekomst van de Europese chemische industrie.

De chemische industrie doet een beroep op verschillende soorten knowhow, upstream en downstream, van de productie van chemische basisproducten tot tussenpersonen, inclusief speciale chemicaliën.

JOST is aanwezig in alle sectoren van de chemie, zowel voor het vervoer van grondstoffen en half-verwerkte stoffen als voor afgewerkte producten, ingepakt of in bulk, vast, vloeibaar of gasvormig.

Minerale chemie: kleurstoffen, pigmenten, industriële gassen, anorganische chemische basisproducten als chloor, soda en meststoffen.

Organische chemie: koolstofverbindingen, petroleum, petrochemische producten, kunststoffen, harsen, polymeren, additieven, synthetisch rubber, producten voor de fabricage van stukken voor de luchtvaart, de automobielindustrie, en voor verpakkingen.

Fijne chemie: farmaceutische basisstoffen die vervolgens gebruikt worden door laboratoria voor het vervaardigen van medicijnen.

Chemi, voor specialiteiten: producten voor waterbehandeling; basiskunststoffen, fytofarmaceutische producten, verven, inkten, lijmen en kleefstoffen, producten voor de bescherming van planten.

Het transport en de logistiek voor chemische producten in veiligheid verzekeren, met een bijzondere zorg voor het milieu en in overeenstemming met de reglementeringen, zijn de sleutels voor het positieve imago en de reputatie van de chemische industrie

ChemieHet transport van chemische producten : de vereisten van de industrie sporen perfect met de dagelijkse praktische uitvoering

De chemische industrie is van strategisch belang voor de duurzame ontwikkeling van de nationale economieën. De mondiale concurrentie heeft de wereldkaart voor de productie en het gebruik van chemische producten in hoog tempo gewijzigd.

Onjuist gebruik van chemische producten kan funeste gevolgen hebben voor mens en milieu. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de vragen rond gezondheid en veiligheid bij het gebruik van chemische producten in de productieprocessen en bij het transport ervan.

Deze substanties kunnen gevaarlijk zijn voor de fysieke of ecologische gezondheid.
JOST maakt gebruik van zijn ruime en stevige ervaring uit de praktijk en heeft strategieën uitgewerkt om chemische producten rationeel te beheren: aangepaste voertuigen, gerichte en permanente opleiding van de chauffeurs en operators, verscherpte preventiemaatregelen en nauw partnerschap met de klanten staan borg voor een perfect samengaan van uw behoeften en de dagelijkse uitvoering van de logistiek verrichtingen.

JOST bezit certificatie ISO9001 en onderwerpt zich aan de evaluatie SQAS van CEFIC.

Tankwagens met diverse capaciteiten van 19.000 tot 40.000 liter, verschillende bekledingen (roestvrij, eboniet, staal, aluminium) en specifieke uitrustingen staan voor 100% garant voor de kwaliteit van uw producten, in alle veiligheid.

  • Tankwagens, containertanks, voedselpulp, technieken en ADR
  • Geïsoleerd of niet-geïsoleerd
  • Enkelvoudige of gecompartimenteerde tanks
  • Kantelend of plat
  • Al dan niet uitgerust met een systeem voor temperatuurhandhaving
  • Al dan niet voorzien van een compressor of pomp
  • Met of zonder debietmeter en printer
  • Met of zonder vacuumsysteem

Polymeren en kunststoffenPolymeren en kunststoffen, onmisbaar materiaal

De wereldproductie van kunststoffen is op 25 jaar tijd verdrievoudigd en de groei vertraagt niet. Volgens Plastics Europe zijn de drie voornaamste markten voor kunststoffen de verpakking, de bouw en de constructie, en de automobielindustrie. De verpakking is de grootste afzetmarkt (150 miljoen in de wereld) voor bouw en constructie (60 miljoen ton per jaar, waarvan 40 % in de Europese Unie), gevolgd door synthetisch textiel (55 miljoen ton per jaar), voor verschillende consumptiegoederen, de autosector en de elektronica.

Het domein waar de polymeren het meest gebruikt worden is dat van verpakkingen. Zoals polymeren gebruikt worden voor de verpakking van etenswaren, worden ze evenzeer gebruikt voor de verpakking van petroleumproducten, farmaceutische producten en producten voor bekleding.

JOST kan bogen op een lange ervaring bij het opslaan en vervoeren van dit soort producten.

PetroleumproductenPetroleumproducten en brandstoffen voor de toekomst

Diesel, benzine, zware stookolie, huisbrandolie, petroleum, smeermiddelen, bitumen, en parafine vragen bijzondere voorwaarden en voorzorgsmaatregelen voor het transport. JOST werkt voor opdrachtgevers over de hele wereld en volgens hun strikte eisen.

De petroleumsector blijft een essentiële schakel in onze Europese energiebevoorrading.

Voor het transport van morgen zullen verschillende energiebronnen gecombineerd worden.

Naast de elektromobiliteit zullen vloeibare brandstoffen met laag koolstofgehalte noodzakelijk zijn voor het transport en om bij te dragen tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Die vloeibare brandstoffen zullen klimaatneutraal zijn en als voordeel hebben dat zij ongewijzigd gebruikt kunnen worden in de huidige voertuigmotoren maar ook voor stookolieverwarming. Deze industrie zal actief bijdragen tot het realiseren van de klimaatambities van de Europese Unie (Clean Planet voor All) zoals vastgelegd in het Akkoord van Parijs van 2015.

Als voorloper in het Groen Transport staat JOST vandaag al klaar voor het vervoer van die nieuwe producten !

Vaste en vloeibare meststoffenHet vervoer van meststoffen voor talrijke toepassingen in de industrie en de landbouw.

De International Fertilizer Association (IFA) geeft aan dat het wereldverbruik van meststoffen tussen de jaren 60 en vandaag verzesvoudigd is. De vaste en vloeibare meststoffen dragen bij tot de voeding van 50 % van de wereldbevolking, hetzij 20 miljard maaltijden per dag.

Deze sector die in volle mutatie is om te kunnen voldoen aan de nieuwe en talrijke behoeften van de landbouw en andere industriële sectoren, kiest de sector van de kunstmest voor een geïntegreerd vervoer en logistiek.

JOST is de uitverkoren partner op alle Europese markten, door zijn betrouwbaarheid, zijn stabiliteit en zijn aanwezigheid op het hele grondgebied, met strategische locaties die lokale contacten mogelijk maken.