Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

Het is onze plicht als transportbedrijf ervoor te zorgen dat wij onze koolstofvoetafdruk voortdurend verkleinen en het milieu en de klimaatbescherming opnemen in onze processen en richtlijnen voor toekomstige generaties.

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk speelt een vooraanstaande rol in het beleid van JOST. De hernieuwing van het ISO 14.001-certificaat en de goedkeuring van het Lean & Green-project hebben JOST ertoe aangezet nog meer te investeren in groener transport. In dat kader hebben we de actieterreinen geanalyseerd en gedefinieerd waarbinnen we de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen.

Toonaangevend transport voor een groenere wereld!

De grootste uitdaging om het hoofd te bieden aan de reductie van broeikasgassen is de samenstelling en het beheer van ons wagenpark.

Om dat te bereiken, investeert JOST aanzienlijk in LNG als alternatief voor diesel. In twee jaar tijd hebben we 500 LNG-vrachtwagens aangekocht (1/3 van onze vloot). We hebben 4 tankstations gebouwd op JOST-terreinen, die in de nabije toekomst echter ook toegankelijk zullen zijn voor andere bedrijven. Om het totaalproject te vervolledigen en zowel levensvatbaar als rendabel te maken, worden de LNG-stations constant bevoorraad door een van onze eigen tankers.

Dit alternatief voor diesel laat ons niet alleen toe de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook de uitstoot van NOx en fijn stof. Bovendien reduceren we op die manier geluidsoverlast.

Het vermelden waard is dat de rest van onze vloot bestaat uit de jongste generatie EURO VI-vrachtwagens.

Steeds op zoek naar vernieuwing

JOST onderscheidt zich door proactief te zoeken naar alternatieve en innovatieve ingrepen om de duurzaamheid van de sector te verzekeren.

Na zonnepanelen op de gebouwen, heeft JOST nu ook zonnepanelen op zijn voertuigen!

Het doel van deze innovatie is het aantal motoren te verminderen dat onnodig draait om de batterijen van de vrachtwagens op te laden.

Het is niet langer nodig om de motoren te laten draaien voor de batterijen waarop de woonvoorzieningen van de chauffeurs functioneren. De zonnepanelen voorzien ook de koeleenheden van de voertuigen van stroom.

Nauwkeurig toezicht op het brandstofverbruik en de rijstijl van onze chauffeurs.

Onze IT-afdeling ontwikkelt toepassingen die onze planners helpen om systematisch het aantal nutteloze kilometers te verminderen.

Onze chauffeurs zijn intern opgeleid in eco-rijden. Het doel van deze opleiding is de bestuurder de juiste handelingen en houding op de weg bij te brengen om te zorgen voor optimaal gebruik van zijn voertuig, maximale anticipatie en de beste houding aan te nemen tegenover het terrein, eventuele inertie en alle andere elementen die het brandstofverbruik beïnvloeden.

Dankzij deze begeleide opleiding, die elk jaar wordt herhaald, letten onze chauffeurs extra goed op de weg en anticiperen ze beter, wat ook ongevallen voorkomt.

Het verbruik van onze voertuigen wordt voortdurend gecontroleerd en elke bestuurder krijgt coaching over zijn rijstijl. Op die manier krijgt hij inzicht in de gewoonten die tot een mogelijk overmatig brandstofverbruik hebben geleid.

Lawaai, een vaak vergeten vervuiler

JOST is betrokken bij het PIEK-project, weinig bekend bij het grote publiek. Het doel is nachtelijke leveringen te bevorderen en geluidsoverlast te verminderen. Maar het project heeft nog meer positieve aspecten. Door 's nachts te rijden zijn de snelwegen minder drukbezet, wat leidt tot minder verkeer, minder files en dus minder vervuiling. ’s Nachts rijden wordt gecombineerd met een vrijwillige snelheidsvermindering van 4 km/u bij internationaal vrachtverkeer en het bewaken van optimale bandenspanning. Zo garanderen we een minder vervuilend transport!

Milieuvriendelijke infrastructuur

Onze infrastructuur is ontworpen om energieverbruik tot een minimum te beperken. Met meer dan 7,500 m2 zonnepanelen, aanwezigheidssensoren die de LED-verlichting automatisch aan- en uitschakelen, natuurlijke lichtputten, uitstekende isolatie en pelletketels wil JOST zijn gebouwen en faciliteiten zo verantwoord mogelijk gebruiken wat ecologie betreft.

Synchromodaal transport

Multimodaal transport biedt een reeks voordelen voor het milieu

  • Het maakt een grotere flexibiliteit mogelijk, met vertrek op dagelijkse basis.
  • Het laadvermogen neemt toe en wordt groter dan dat van wegvervoer.
  • De goederen worden veiliger vervoerd, wat zorgt voor een laag ongevallencijfer.

Maar bovenal zorgt multimodaal vervoer voor minder CO2-uitstoot en een voordeel voor de gemeenschap, gezien het lagere aantal vrachtwagens op de weg.

JOST, bekroond met de Green Truck Award in 2015 en 2020 voor zijn algemene milieu-inspanningen!