Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

JOST zorgt voor welzijn op het werk, veiligheid en een goed evenwicht tussen werk en privéleven

JOST heeft meer dan 2,800 werknemers in 9 Europese landen en in Tunesië.
Wij verbinden ons ertoe het individu en zijn omgeving te respecteren door de arbeidswetgeving na te leven en bijzondere aandacht te besteden aan het nakomen van de mensenrechten en het welzijn van onze werknemers, dienstverleners, leveranciers en onderaannemers.

Wij streven naar een klimaat van respect en actieve samenwerking tussen onze medewerkers. JOST streeft ernaar om zijn inzet voor de mensenrechten en tegen discriminatie te handhaven en te ontwikkelen.

In alle landen waar wij actief zijn, leven we de strikte regels tegen dwangarbeid, kinderarbeid en mensenhandel.

Wij hanteren een aanwervingsbeleid waarbij niet wordt gediscrimineerd op grond van geslacht, leeftijd, nationaliteit, handicap, etnische of religieuze achtergrond of op grond van andere discriminerende criteria.

JOST is een voorloper in de sector door de bevordering van de integratie van maar liefst 65 nationaliteiten. We zetten ook maximaal in op gendergelijkheid.

We streven naar gelijk loon voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk verrichten. JOST hecht veel belang aan de sociale dialoog en de samenwerking met de sociale partners. Het doel is de bestaande maatregelen te verbeteren en een aangename en constructieve werksfeer te handhaven.

We streven er voortdurend naar om de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen voor onze medewerkers te handhaven en te voldoen aan de regels en arbeidsomstandigheden van elk land, in de transport- en logistieke sector.

JOST stimuleert de ontwikkeling van zijn werknemers tijdens hun loopbaan en voorziet in permanente opleiding voor alle profielen.