Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

Transport en logistiek in de houtindustrie: een vak, een ervaring.

Het houttransport is historisch gezien een van de oudste activiteiten van JOST.

De houtindustrie en de eerste behandeling van het hout omvatten bosactiviteiten, het zagen van stamhout, het zaagsel, schors, granulaten, pellets, briketten, recyclagehout en de biomassa. Dagelijks vervoeren wij die producten.

Het houttransport en de circulaire economieTransport en logistiek in de houtindustrie: op weg naar een circulaire economie?

Sinds altijd nemen wij ter harte dat onze activiteiten een dynamiek uitstralen van duurzaam beheer. Wij realiseren dat op verschillende concrete manieren met name als partners met de afdelingen voor houtverwerking en warmtekrachtkoppeling van onze groep.

Het vernieuwbare karakter van het hout als grondstof gebeurt door regelmatig aanplanten van jonge bomen waarop officieel wordt toegezien. Onze aansluiting bij het certificatiesysteem PEFC (Pan European Forest Certification) zorgt voor een bosbeheer dat economisch leefbaar is, het milieu respecteert en sociaal voordelig is. Wij hebben onze verantwoordelijkheid voor de komende generaties.

Het concept “bos-energie” maakt deel uit van ons DNA. Onze installaties met warmtekrachtkoppeling produceren groene activiteit met biomassa en pellets die wij in onze stookketels gebruiken voor de verwarming van onze installaties.

De geproduceerde groene elektriciteit staat gelijk met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van +/- 40,000 gezinnen terwijl de restwarmte ons in staat stelt om het geheel van onze productie gezaagd houd te drogen en jaarlijks 260,000 ton pellets te produceren.

Onze afdelingen houtverwerking en warmtekrachtkoppeling die zich in België, Frankrijk en Duitsland bevinden, produceren groene elektriciteit : de energie van de toekomst. Meer dan 60 jaar ervaring, professionalisme en technologie !