Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

De correctionele rechtbank van Luik heeft geweigerd het akkoord te homologeren dat de federale procureur aan R. Jost had voorgesteld omtrent de resterende laatste pijnpunten in dit inmiddels 6 jaar oude dossier. Deze overeenkomst was bedoeld om de laatste facetten van het dossier af te ronden: van de eerste facetten was afgezien door een beschikking van buitenvervolgingstelling die in januari jl. door de raadkamer van Luik was verleend; de daaropvolgende facetten konden worden afgesloten door een dading die de raadkamer in januari jl. heeft gehomologeerd.

R. Jost had dit akkoord aanvaard omdat het evenwichtig was en ervoor zorgde dat er eindelijk een bladzijde kon worden omgeslagen.

De rechtbank deelt de analyse van de procureur, die toch de maatschappij vertegenwoordigt, niet: de rechtbank stuurt aan op een grotere financiële inspanning vanwege R. Jost, terwijl er reeds een aanzienlijke inspanning werd geleverd.

Het is nu zaak dit dossier in de komende weken af te ronden door, zoals de wet het voorschrijft, een aangepast akkoord voor te leggen aan een andere rechtbank met het oog op de homologatie ervan.

Deze nieuwe vertragingen hebben geen impact op Jost Group, op haar prestaties noch op haar streven om de vele huidige uitdagingen aan te pakken.

Delen Twitter LinkedIn Facebook