Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen

Na 6 jaar onderzoek besliste de raadkamer van Luik op woensdag 19 januari 2022 de transactie goed te keuren die onderhandeld was tussen het federaal parket en onze JOST Group.
Een echte opluchting die onze groep bevrijdt van een hele reeks beschuldigingen en toelaat om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.


Context: de essentie
 
In het kader van een onderzoek dat in 2015 werd gestart en in het voorjaar van 2017 in het openbaar kwam, over vermoedens van het opzetten van sociale fraude, zogenaamd gebaseerd op het gebruik van in Slowakije en Roemenië geregistreerde vrachtwagens voor transportopdrachten georganiseerd vanuit België.
Het federaal parket en de arbeidsauditeurs  vielen ook snel andere Belgische transportbedrijven aan in het kader van een uitgebreid plan van sectorale onderzoeken.

Het dossier ons betreffende had destijds zelfs betrekking op het ten laste leggen van criminele organisatie, mensenhandel en witwassen.
 
Het resultaat: eindelijk de waarheid!
 
Het is duidelijk dat het dossier, zoals gepresenteerd in 2017, aanzienlijk is leeggelopen naarmate het onderzoek vorderde.
Bijgevolg verzocht het federaal parket aan het einde van het onderzoek een vrijspraak voor deze drie belangrijke beschuldigingen.

Jost Group, Roland Jost en vijf werknemers bleven betrokken bij sociaalrechtelijke bezwaren met betrekking tot verschillen in de interpretatie van Europese regels met betrekking tot de grensoverschrijdende tewerkstelling van personeel en die door hun onduidelijkheid regelmatig onderwerp zijn van procedures voor rechtbanken. Voor deze preventies werd op 19 januari een transactie zonder schuldbekentenis onderhandeld en goedgekeurd.

Er zijn nog steeds zogenaamde "sociaalrechtelijke schendingen" waarvoor Roland Jost als leider ervoor heeft gekozen om zich persoonlijk te verdedigen voor de strafrechter.

JOST toont meer dan ooit de kracht van zijn groep, met respect voor deontologische, ethische en morele regels, die de koers van de groei handhaaft dankzij de sterkte en de loyaliteit van zijn medewerkers.

Dank aan alle medewerkers, klanten en partners om JOST ondersteunt te hebben, elk op hun eigen niveau, met hun rechtopstaande, zelfverzekerde houding en hun niet-aflatende steun.

Wat zij zeggen…

Dhr. Adrien MASSET, advocaat

“Jost Group is verheugd dat, na een meerjarig onderzoek, de aanvankelijke beschuldigingen van mensenhandel, criminele organisatie en witwassen werden verworpen door een ontslagbesluit dat op 19 januari werd uitgevaardigd door de raadkamer van Luik. Bovendien keurde dezelfde kamer van de raad een transactie van sociaal recht goed waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze transactie geen schuldbekentenis inhoudt. De heer Roland Jost gaf er de voorkeur aan zich, alleen voor zichzelf, voor een aantal van deze sociaalrechtelijke zaken te verdedigen voor een strafrechter”.

Claire GRUSLIN, coach voor reputatiemanagement

“Tegenwoordig is Jost meer dan ooit een sterk merk met een sterke reputatie zowel in België als op internationaal vlak. Het positieve resultaat dat op 19 januari werd gecommuniceerd, geeft de groep een duidelijke koers om 2022 te starten door de waarden van efficiëntie, verantwoordelijkheid en ethiek die haar dierbaar zijn te versterken”.

Delen Twitter LinkedIn Facebook