Deze website waar zijn tools cookies gebruiken die nodig zijn voor de werking ervan en die eveneens nodig zijn om de doeleinden te bereiken die worden geïllustreerd in het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming voor alle of sommige cookies wilt intrekken, verwijzen wij u naar het cookiebeleid.

Cookie instellingen
Taken 

1. Algemene organisatie en strategie van de veiligheid
 
 • Samen met de hiërarchie het op punt stellen van een dynamisch systeem voor het beheer van risico’s. Onder meer: veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid, psychosociale belasting, ergonomie, hygiëne, verfraaiing van de werkposten.
 • Coördinatie en contact met de externe diensten (ministeries, erkende controle organen…).
 • Coördinatie met de arbeidsgeneesheer, speciaal geval (aangepast werk, speciale maatregel, beroepsziekte).
 • CPBW (comité voor preventie en bescherming op het werk): secretariaat van de vergaderingen, organisatie van de vergaderingen, beantwoorden van de verschillende vragen van de leden, opvolging van de acties…
 • Opstellen van de officiële verslagen (inspecties) zowel jaarlijks, maandelijks als naar aanleiding van een zwaar ongeval.
 • Opstellen van de veiligheidsinstructies (werkwijze + veiligheidsinstructies)
 • Verschillende opzoekingen op het vlak van wetgeving en technologische evolutie

2. Opleidingen
 
 • Opvolging van het onthaal en de opleiding van nieuwe werknemers
 • Opstellen en verdelen van werkpostfiches en werkinstructies voor het geheel der werknemers
 • Deelnemen aan de uitwerking van de inhoud van de preventieopleidingen
 • Opvolging van de opleidingen heftruck chauffeur, hoogtewerker, transpallet, enz.
 • Medewerking aan het opstellen en up-to-date houden van de interne handleidingen (gedeelte preventie)

3. Beheer van risico’s
 
 • Inventaris, weging (Kinney) en analyse van de risico’s + planning en opvolging van de preventiemaatregelen. Studie van de werkpost of de machines. Organisatie van de werkpost, ergonomie, procedures, hygiëne, chemische en fysische factoren, CBM en PBM.
 • Opstellen en verdelen van verslagen

4. Plannen (1 jaar en 5 jaar)
 
 • Voorstelling, opstelling en goedkeuring directie en CPBW
 • Opvolging van de acties
 • Hulp bij de uitvoering

5. Chemisch en toxicologisch aspect van de veiligheid
 
 • Up-to-date houden van de inventaris der gevaarlijke producten
 • SDS-fiches, analyse met de arbeidsgeneesheer
 • Up-to-date houden van de SDS-fiches

6. Bezoek werkplaatsen
 
 • Veelvuldige en systematische bezoeken aan de werkplaatsen (Nijvel, KDC, Kontich, Cargovil, Antwerpen, Kieldrecht). Opsporing van nieuwe risico’s, nazicht van de aangebrachte preventiemiddelen, nazicht van het gebruik van de PBM en de aangebrachte middelen voor de preventie van brand
 • Opstellen van de verslagen van de bezoeken en de nieuw ontdekte risico’s opnemen in de inventaris der risico’s
 • Begeleiding van de arbeidsgeneesheer tijdens diens jaarlijkse bezoeken.

7. Arbeidsongevallen (of ongevallen)
 
 • Analyse van alle arbeidsongevallen en verkeersongevallen + opstellen van preventiemaatregelen en opvolging
 • Opstellen van verslagen en verdeling

8. Veiligheidscoördinatie met derden
 
 • Veiligheidscoördinatie met andere eenheden van JOST
 • Veiligheidscoördinatie met de logistieke providers van de verschillende sites (K&N, Novaveg, GreenYard)

9. Klant Carrefour
 
 • Bezoek van de winkels waarvoor de risico’s zonder gevolg zijn gebleven (verzending verslag directie + Carrefour + winkels)
 • Beheer van de veiligheidsproblemen met Carrefour
 • Bezoek van de laadplaatsen waarvoor risico’s werden gemeld (verslag)
 • Bezoek aan winkels als gevolg van een arbeidsongeval

10. Controle en ontvangst door erkend organisme
 
 • Opvolging van het ontvangend organismen. Organisatie van de bezoeken door het erkend organisme in het kader van de periodieke controle
 • Analyse van de verslagen door het herkende organisme verstuurd en opvolging van het in orde brengen van de opmerkingen

11. Vertrouwenspersoon
 
 • Uitvoeren van de taken van de interne vertrouwenspersoon in het kader van het KB betreffende de psychosociale belasting

12. Assistentie aan de eerste preventieadviseur van JOST

Verantwoordelijkheden

Communicatie- sensibiliseren
 
 • De werkgever, de leden van de hiërarchie en de werknemers bijstaan in de toepassing van de wettelijke bepalingen en de reglementen betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -acties
 • De werkgever en de hiërarchie verwittigen van elk onmiddellijk en ernstig gevaar
 • Sensibiliseren i.v.m. veiligheid
 • Organiseren van affichecampagnes
 • Opstellen en uithangen en verdelen van instructies
 • Opleiden van de interne interventieploeg voor evacuatie en brandbestrijding
 • Assistentie aan de preventieadviseurs van JOST, deelname aan de vergaderingen van de centrale interne dienst

Nodige bekwaamheid
 
 • Preventieadviseur niveau 2
 • Vertrouwenspersoon (opleiding via de externe dienst voor preventie op het werk)
 • EHBO’er (basisopleiding met jaarlijkse opfrissing)
 • Communicatie in het Nederlands en het Frans (mondeling en schriftelijk)
  Klantgericht
Delen Twitter LinkedIn Facebook